Välkommen till

Här kan ni ladda ner information om takprodukter till stalltak, ridhustak, maskinhallstak, industritak mm. i PDF format

se höger meny:

Opticolor  P675, P600Fibercementskivorna finns i tre olika färger naturgrå, svart och tegelröd.
Övriga färger som finns på produktbladet har utgått!
De miljövänliga och robusta fibercementskivorna är lämpliga både som tak och fasad beklädnad. Fibercement är ett starkt naturligt material som inte kräver något underhåll och har en låg vikt per m2. Fibercementtak lämpar sig specielt bra till ouppvärmda byggnader eftersom det har en mycket hög kondensupptagnings förmåga.

Korrugerad fibercementpanna som täcker mer.
En produkt som passar den professionelle montören.
Användningsområden lantbruksbyggnation, industribyggnader, idrottshallar, ekonomibyggnader, ridhus, stall, uteboxar, ligghallar, spannmålslager och bostadshus.

Solceller kan monteras på våra tak!

solkraft ab
För montering av solcellellsanläggning till våra tak kontakta vår samarbetspartner Christer Larsson på solkraft AB
Tel 070-4934484

Egenskaper och mått
Opticolor P675 består av portlandcement och är armerad med polymer- och cellulosafibrer.
bredd 1168 mm längder 1220, 1350, 2440 mm

Extra breda pannor
Färre skarvningar och en montagebesparing på minst 15 %
Snabbare montering
Två typer – standardfibercementpanna och genom trampnings säker
Inga kondensproblem
Inget metalljud vid regn