Här kan ni ladda ner information om Operal i PDF format


se höger meny:


Operal fasadskivor
En homogen fasadskiva av fibercement i många naturliga färger.
Operal är framställt av fiberarmerat cement och är mycket effektiv mot väderpåverkan.

Användning
Utsprång och vindskupor
Utvändig fasadbeklädnad på alla typer av byggnder
Nybyggnation såsom renovering
Fasader och gavlar
Sommarstugor
Uthus

Egenskaper

Minimalt underhåll
Brandsäkert material
Enkel bearbetning
Klarar fuktiga klimat
Stark och hållbar
Mer för pengarna
Komplett tillbehörsprogram

Färger

Finns i 6 anpassade kulörer.

OBS !!
Återgivning av färger i tryck är bara en referens.
Vi rekommenderar alltid att du begär ett varuprov för överseende innan inköp.

Produktdata

Formstabil skiva i fibercement
Operal är färdigmålade skivor av fibercement med ett mycket brett användningsområde. Operal kan användas som utvändig beklädnad på alla typer av byggnader, vare sig det gäller nybyggnation eller renovering.
Använd Operal för beklädnad av fasader, gavlar, takutsprång och fönsterelement – eller på platser där det är svårt att komma till för att genomföra löpande underhåll. Operal kan dessutom användas till många uppgifter där det är naturligt att använda färdigmålade fibercementskivor, som t.ex. till förråd eller carportar.

Lätt att bearbeta
Operal är stark och allsidig, vilket gör skivan enkel att arbeta med. Kapning och borrning är inga problem och kan göras med vanliga handverktyg. En extra fördel är den enkla monteringen – använd spikpistol med spik av rostfritt stål, eller montera (utan förborrning) med infärgade i-fix-skruvar i samma färg som skivan.
Operal fästs med i-fix-skruv, försänkta SQD-skruvar eller spik av rostfritt stål. Håll ett avstånd på minst 20 mm från kanten. Skivorna kapas med hjälp av cirkel-, stick- eller handsåg. Om elektriska kapverktyg används måste maskinen alltid vara försedd med en lokal ventilationsanläggning. Det är dessutom viktigt att alltid bära skyddsmask och skyddsglasögon. Såg damm bör avlägsnas omedelbart från ytan eftersom det annars kan komma i kontakt med vatten och ge upphov till cementklumpar.Efter kapning rekommenderar vi att du jämnar till de synliga, kapade ändkanterna med finkornigt sandpapper och därefter, av estetiska skäl, målar med vår färg.
All information om att arbeta med Operal finner du i vår utförliga monteringsanvisning.

Fakta om Operal
Längd 2500 og 3050* mm
Bredd 200, 300, 400, 600 och 1220 mm
Tjocklek 9 mm
Vikt pr. stk. variabel
* Endast i bredd 1220 mm

Fördelar
Minimalt underhåll
Med Operal slipper du under många år kostnader för färg och för målningsarbete.
Förutom enkel rengöring kräver alltså Operal inget underhåll alls, så varför inte dra nytta av det och få mer fritid?

Brandsäkert material
Skivan är tillverkad av 9 mm fibercement som är klassificerad som A2-s1,d0- material (obrännbart).

Klarar fuktiga miljöer
Operal är tillverkad av oorganisk fibercement som inte ruttnar eller angrips av svamp. Skivorna levereras med en ytbeläggning som motstår även de svåraste klimatförhållanden.

Stark och hållbar
Operal är hållbar, formfast, vattentät och icke brännbar. Den tål både höga och låga temperaturer, är frostsäker samt miljö- och underhållsvänlig. Operal garanterar dessutom en lång livslängd.

Ekonomisk
Med Operal slipper du kostnader för färg och underhåll. Detta i kombination med att Operal produceras av världens största tillverkare av fibercement produkter, Etex Group, som garanterar dig en hög kvalitet, Kort sagt - valuta för pengarna.


Drift och underhåll
Efterkontroll/rengöring
Trots att Operal inte kräver underhåll, så finns det yttre saker som kan påverka Operals utseende, såsom träd och buskar, etc., som växer nära byggnaden.Det finns några enkla saker som man kan göra regelbundet, t.ex.. på Våren / hösten, när du tar hand om din trädgård.Därför har vi skapat en checklista för att hjälpa dig, så att du får en lång och bekymmersfri livslängd på din Operal fasad.

Checklista
1 Ta bort vegetation som berör fasaden (beskär buskar och träd, rensa ogräs etc.)
2 Ventilationsöppningar under fönster, vid sockeln, skarvar och övergångar borstas rent, så att det inte blir tilltäppta.
3 Evt. lösa skivor fastgöres.
4 Läckage kring hängrännor och stuprör repareras.
5 Ta bort smuts från paneler med en borste och rengör med rikligt med rent vatten.

Rengöring
På våren och hösten, borsta rent fasaden av lös smuts och spindelväv. Skulle något behöva tvättas använd rent vatten eller vatten med vanligt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel), ta en liten bit i taget. För säkerhets skull rekommenderar vi att prova tvålvatten på ett litet område som inte är så synligt, låt det torka, och utvärdera resultaten innan du kommer igång med fasaden. Mossa och alger kan förekomma - särskilt på norra sidan av fasaden. Avnvänd då algrengöring. Följ tillverkarens anvisningar och kom ihåg att skölja med mycket vatten.

Högtryckstvätt
Fibab rekommenderar inte att Operal rengörs med högtryckstvätt. Om detta händer ändå, skall det vara med så lågt tryck som möjligt. Operal ska då efterbehandlas med algrengöring.


Målning
Vid målning av Operal gäller det att ytan är ren och fri från damm och fett. Putsa lätt med ett fint sandpapper och måla skivan.