Här kan ni ladda ner information om fasad produkter i PDF format


se höger meny:


EQUITONE TECTIVA
Den starka fasadskivan med en ytbehandling som gör den extra motståndskraftig mot väder, vind och yttre påverkan under monteringen. EQUITONE Tectiva är en ytbehandlad 8 mm skiva. Skivorna åldras långsamt över många år.
Ytskiktet är heltäckande och naturligtvis skyddar det mot UV-strålning. EQUITONE Textura ger fasaden ett enhetligt intryck.

Användning
Fasader och gavlar
Bröstningar och balkonger
Salningar
Utsprång

Egenskaper

EQUITONE tectiva är en värmebehandlad fasadskiva i fibercement. EQUITONE tectiva är behandlad på fram- och baksida med en transparent hydrofobering, som gör skivan smuts- och vattenavvisande.
Snabb montering med infärgade skruvar
Flera format
Många kombinationsmöjligheter
Miljövänlig tillverkning

Färger

Equitone textiva finns i många färger med 2 olika genomfärgade basskivor.
Ytbehandlingen ger fasaden ett putsliknande livfullt uttryck.

OBS !!
Återgivning av färger i tryck är bara en referens.
Vi rekommenderar alltid att du begär ett varuprov för överseende innan inköp.

Egenskaper
När EQUITONE TECTIVA används i enlighet med monteringsanvisningarna har skivorna följande egenskaper:
Obrännbara
Goda ljudisolerande egenskaper
Väderbeständiga
Vattenbeständiga (monteras endast lodrätt vid utvändig montering)
Resistenta mot levande organismer (röta, bakterier, insekter, skadedjur m.m.)
Kemiskt resistenta
Miljövänliga, inga utsläpp av farliga ämnen
Kraftiga, hållfasta skivor
Frostbeständiga

Material
8 mm tjocklek. Fasadskiva av genomfärgad fibercement i enlighet med DIN EN 12467.

Ytlackering
Genomfärgad fibercement med hydrofobering.

Yta
Skivorna blir ljusare med tiden. Ytans karakteristik är lätta spår av slipning samt små vita och grå fläckar.

Färg
7 färger enligt gällande färgkort.

Tekniska egenskaper

Densitet (torr)                                                   EN 12467 ≥1 580 kg/m³
Böjhållfasthet ┴                                              EN 12467   32,0 N/mm2
  ∕∕                                                                EN 12467     22,0 N/mm2
Elasticitetsmodul ┴ EN 12467 >14 000 N/mm2
Värmeledningskoefficient  EN 12467  0,390 mm/mK
Rörelser pga. fukt 0-100 % EN 13467   1,6 mm/m
Porositet 0-100 % EN 13467 <25 %
Ångdiffusionsfaktor z-värde 6 GPa s m2/kg (12PAM-koppmetoden)
Klassifikation väderbeständighet EN 12467 Kategori A
Klassifikation styrka EN 12467 Klass 4
Brandreaktion EN 13501-1 Obrännbar A2-s1-d0
Test för ogenomtränglighet EN 12467 Ok
Varmvattentest  EN 12467 Ok
Test för uppsugningsförmåga EN 12467 Ok
Frost-/upptiningstest EN 12467 Ok

Godkännanden
CE-märkt                                          Ja

Utförande
EQUITONE TECTIVA monteras som en ventilerad fasadskiva.
Skivan kan bearbetas med vanliga hand- och elverktyg med diamantklinga.
Sågdamm och spån från bearbetning av skivan ska omgående tas bort.
Underlaget ska säkerställa tilräcklig ventilation och kan vara av trä, stål eller aluminium med ett max regelavstånd på 600 mm.

Underlag                 Skivskarvar min.                                 Mellanstöd min.
Trä                           28 x 95 mm                                          28 x 70 mm
Stål                         120 mm (140 mm rekommenderas)         40 mm
Aluminium               110 mm                                                 40 mm

Skivorna monteras med 8–10 mm avstånd mellan skivorna.
Vid underlag av trä används EPDM skarvband. (100 mm bredd vid skivskavar, 60 mm vid mellanstöd)

Skivmått
8 mm 3 070 x 1 240 mm Renskuren 3 050 x 1 220 mm
8 mm 2 520 x 1 240 mm Renskuren 2 500 x 1 220 mm
Råskivor ska renskäras minst 10 mm på alla sidor. Skivorna kan levereras renskurna på fasta mått.

Skivtoleranser          Råskiva                               Renskuren
Tjocklek                     ± 0,5 mm                              ± 0,5 mm
Längd                        ± 5 mm                                 ± 3,0 mm
Bredd                        ± 5 mm                                  ± 3,0 mm

Prover
Prover kan beställas från oss på Fibab.

Arbetsmiljö
Skivan kan bearbetas med vanliga hand- och elverktyg. Se leverantörsbruksanvisningen under ladda ner pdf.
För ytterligare information om produkten, se Projektering och användning under ladda ner pdf.

Drift och underhåll
EQUITONE  tectiva kräver normalt ingen form av underhåll utöver normal regelbunden tillsyn. De monterade skivorna bör då kontrolleras för eventuella skador och eventuellt bytas ut. Eventuell algväxt avlägsnas med ett milt algborttagningsmedel - alger påverkar inte skivans tekniska egenskaper. Skadade eller förstörda skivor bör lämnas till en sopstation och räknas som ej brännbart material.