Balkongfronter, interiördetaljer, utsmyckning utomhus & fasadstuckaturer


Balkongfronter är bara ett exempel på vad FIBAB kan göra med fiberbetong i större serier. Resultatet – en tilltalande front med hög hållfasthet och låg vikt som går snabbt att montera. Interiördetaljer som pelare, utsmyckning utomhus och fasadstuckaturer är exempel på vad FIBAB ta fram av fiberbetong i mindre serier eller i enstaka exemplar.

Genom att använda fiberbetong kan du designa med mindre material och ändå få ett element som tål hög belastning. De inbyggda fibrerna motverkar också sprickbildning i betongen och bidrar även till att laster fördelas jämt i materialet.

Formbart, starkt och lätt är en intressant kombination av egenskaper. Fiberbetong är enligt oss ett rationellt sätt att få lättare konstruktioner med bibehållen hållfasthet.

Dessutom gör fiberbetongens formbarhet att du kan designa traditionella byggelement och inredning på ett nytt sätt. Fiberbetong ger dig många möjligheter, både i storskaliga serier och i enstaka exempel.

Kontakta oss på Fibab så berättar vi mer.